» Home / Hotel / / Afdruk

Impressum

Naam van het bedrijf:
G. Pfefferkorn & Co.
Pfefferkorn's Hotel

Adres:
Nr. 138, 6764 Lech am Arlberg, Oostenrijk
Tel.: +43 (0) 5583 / 25 25 0, Fax: +43 (0) 5583 / 25 25 8
info@pfefferkorns.net, www.pfefferkorns.net

UID-Nr.:
ATU36054103

Contractvoorwaarden:
Voor het huisvestigingcontract gelden de oostenrijkse contractvoorwaarden voor hotels (ÖHVB). De verantwoordelijke rechtbank is in Feldkirch. Het oostenrijkse recht is van toepassing.

Aansprakelijksheidsrichtlijn: :
Ondanks zorgvuldige controle van inhoud kunnen wij geen aansprakelijksheid aanvaren voor de inhoud van externe links en andere internetsites waarnaar op onze homepage verwezen wordt. Hiervoor zijn uitsluitend hun exploitanten aansprakelijk.

Aansprakelijksheidsuitsluiting:
De familie Pfefferkorn, het Pfefferkorn's Hotel**** en de voor deze sites verantwoordelijke webmasters accepteren geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. Hetzelfde geldt ook voor andere internetsites, waar door middel van hyperlinks naar verwezen wordt. Wij benadrukken, dat wij voor de inhoud van andere sites noch verantwoordelijk zijn noch enige invloed hebben, sluiten dus iedere aansprakelijkheid of garantie van onze kant uit.

Auteursrecht (Copyright):
De inhoud en structuur van deze websites zijn beschermd door de auteurswet. Het gebruik of de reproductie van informatie, teksten, deelteksten of beeldmateriaal behoeft, voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven, de voorafgaande toestemming van de familie Pfefferkorn.

© Copyright Pfefferkorn's Hotel**** - alle rechten voorbehouden.

Fotorechten:
Diverse foto's op deze website zijn onderworpen aan het auteursrecht van het Pfefferkorn's hotel****, de TVB Lech/Zürs, www.fischer-ski.com zoals de fotoplatform www.shutterstock.com en www.fotolia.de (fotografen:).

In geval van domeingeschillen, concurrentierecht of soortgelijke problemen verzoeken wij u, ter vermijding van onnodige rechtsstrijd en kosten, ons reeds van tevoren te benaderen. De onkosterekening van een advocaat zonder vorafgaand contact met ons wordt in het licht van de plicht tot schadevermijding als ongegrond afgewezen.

Tel. +43 5583 | 25 25 - 0
info@pfefferkorns.net